Kiedy: 11 czerwca 2017 Godz: 14:00

Festiwal Kultury W STRONĘ TRADYCJI 2017

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zapraszają do udziału w FESTIWALU KULTURY „W STRONĘ TRADYCJI”.

Głównym celem Festiwalu jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów i zespołów ludowych.

Festiwal Kultury „W Stronę Tradycji” to wydarzenie obejmujące muzykę, plastykę i taniec. Każda z tych dziedzin stanowić będzie osobną kategorię z odrębnymi ustaleniami regulaminowymi podanymi poniżej.

Festiwal odbywa się w ramach projektu „LUDOWE MECYJE – edukacja, animacja, warsztat” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo_mkidn

logo MKiDN


PROGRAM FESTIWALU

14.00 – inauguracja
14.15
– prezentacje konkursowe zespołów, kapel i solistów
– konkurs „Sypanie wzorów piaskiem”
– kiermasz sztuki ludowej
– akcja plastyczna dla najmłodszych
– otwarte warsztaty garncarskie, wikliniarskie, rzeźbiarskie, haftu
– tradycyjne wyroby kulinarne
– ogłoszenie wyników konkursów na „Sypanie wzorów piaskiem” i „Tradycje w twórczości plastycznej”
– wystawa „Tradycje w twórczości plastycznej” w świetlicy parafialnej
ok. 17.30  – potańcówka „Oj dana, dana…”
ok. 19.30 – ogłoszenie werdyktu jury

Miejsce: Kramsk (amfiteatr)


KATEGORIA PLASTYCZNA

KONKURS „TRADYCJE W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ”

Do konkursu można zgłaszać prace o charakterze ludowym np.: pisanki, pająki, lalki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haft, rzeźby.

Prace w ilości do trzech sztuk należy dostarczyć do 31 maja 2017 roku w godzinach od 8.00 do 17.00 wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy uhonorowani dyplomami.

Ogłoszenie werdyktu nastąpi 11 czerwca 2017 r. podczas Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji”  w Kramsku.

Wystawę będzie można oglądać 11 czerwca w sali parafialnej w Kramsku oraz w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w dniach od 13.06 do 15.07.2017 r.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Ela Barszcz, tel. (63)  243 63 50/ 51,  e.barszcz@ckis.konin.pl

Pobierz:
Karta zgłoszenia doc

KATEGORIA PLASTYCZNA

KONKURS WYSYPYWANIA WZORÓW PIASKIEM

Sypanie piaskiem to zwyczaj sięgający XIX wieku rozpowszechniony wśród społeczności wiejskiej. Wysypywanie praktykowane było zwłaszcza przed świętami. Wysypywano dróżki prowadzące do domostw, polepy w chałupach, a kiedy zastąpiono je podłogami, wzory wysypywano w obejściu. Wzory najczęściej przedstawiały esownice, ślimacznice, ukwieconą rózgę. Znane były także na planie koła i występujące na haftach kujawskich.

Konkurs odbędzie się 11 czerwca 2017 r. w Kramsku podczas Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji”.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby, które posiadają umiejętność wysypywania ludowych (preferowane kujawskie) wzorów piaskiem.

Uczestnicy przyjeżdżają z piaskiem!!!

KARTĘ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć do 31 maja 2017 r. na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin

Oceny powstałych prac dokona Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów. Autorzy najciekawszych wzorów zostaną nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy uhonorowani dyplomami.

Ogłoszenie werdyktu nastąpi  11 czerwca 2017 r. podczas Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji”.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Ela Barszcz, tel. (63)  243 63 50/51, e.barszcz@ckis.konin.pl

Pobierz:
Karta zgłoszenia doc

KATEGORIA TANECZNA

UCZESTNICY:
Ludowe zespoły taneczne i dziecięce grupy folklorystyczne powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego  i słupeckiego.
Prezentowany program zawierać może tańce narodowe lub regionalne, a także elementy zabaw tanecznych, zwyczaju lub obrzędu ludowego.
Czas prezentacji: do 20 min.

OCENA I NAGRODY:
Zespoły oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów.
Kryteria oceny: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, technika wykonania, merytoryczna zawartość programu, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.

UWAGA !

* Nie dopuszcza się układów prezentowanych w poprzednich przeglądach.

PRZEPISY TECHNICZNE
Jeśli zespołowi towarzyszy kapela, należy podać skład instrumentarium, jeśli zespół tańczy przy akompaniamencie mechanicznym zobowiązany jest do przygotowania własnych  nagrań według podanych wymogów:
– nagranie CD
– pendrive

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– instytucje zgłaszające zespół powinny ubezpieczyć jego członków na przejazd i pobyt,
– instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.

KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesłać najpóźniej do dnia 31 maja 2017 roku na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin

Szczegółowych informacji udziela Danuta Pydyńska,  tel. (63) 243 63 50/ 51, d.pydynska@ckis.konin.pl

UWAGA!
Po prezentacjach konkursowych (w oczekiwaniu na werdykt)  uczestnicy oraz widzowie Festiwalu zaproszeni zostaną do zabawy tanecznej, na wzór wiejskiej potańcówki opartej na muzyce ludowej granej na żywo, z zabawami, konkursami i nauką tańca. Zabawę poprowadzą Anna i Krzysztof Respondek oraz Anna Maria Gałczyńska – instruktorzy ds. dziedzictwa niematerialnego z Kalisza.

Organizatorzy w sposób szczególny zachęcają do udziału w tym działaniu tancerzy biorących udział w Festiwalu.

Pobierz:
Karta zgłoszenia doc

KATEGORIA MUZYCZNA

UCZESTNICY:
– gawędziarze, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, kapele ludowe, zespoły śpiewacze, dziecięce i młodzieżowe zespoły śpiewacze
– zespoły stylizowane (dopuszcza się zespoły śpiewacze, którym towarzyszy akompaniament w postaci instrumentów akustycznych)

O OSTATECZNYM ZAKWALIFIKOWANIU DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII DECYDUJĄ ORGANIZATORZY

UWAGA!  – z każdego zespołu może wystąpić tylko jeden gawędziarz i dwóch solistów – ostatecznej kwalifikacji dokonują organizatorzy.

PREZENTACJA – CZAS TRWANIA:
– soliści – 3 utwory do 5 min.
– gawędziarze –  do 7 min.
– zespoły i kapele po 3 utwory do 8 min.

OCENA I NAGRODY:
Prezentacje oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja Artystyczna, która zdecyduje o przyznaniu nagród.

Kryteria oceny:
– zgodność prezentacji z tradycjami danego regionu (dobór repertuaru,  stan zachowania kostiumów i  gwary, instrumentarium),
– ogólny wyraz artystyczny.

UWAGA!
Laureat Nagrody GRAND PRIX zostanie zakwalifikowany do 52. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie  w Kazimierzu Dolnym (Festiwal odbędzie się w czerwcu 2018 r.)

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie czytelnie wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA w terminie do  31 maja 2017 r. na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510  Konin

Szczegółowych informacji udziela Krystian Weber,  tel. (63) 243 63 50, 243 63 51, k.weber@ckis.konin.pl

Pobierz:
Karta uczestnictwa doc